100/2000 YÖK DOKTORA BURSU KAPSAMINDA 2017/2018 GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ALANLARDA DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR.

Başvurusu Yapılan Alt Alan Kontenjan Enstitü
Nanobiyoteknolojik Güdümlü İlaçlar 10 Sağlık Bilimleri Enstitüsü

    Fen Bilimleri Enstitüsü
Hidrojen ve Yakıt Pilleri 10 Fen Bilimleri Enstitüsü

Doğal ve Bitkisel Ürünler, Kozmetik Ürünler 15 Sağlık Bilimleri Enstitüsü

    Fen Bilimleri Enstitüsü
Sensör Teknolojileri 10 Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoenformatik 10 Sağlık Bilimleri Enstitüsü

    Fen Bilimleri Enstitüsü
Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Teknolojileri (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç) 10 Fen Bilimleri Enstitüsü
Yeni Nesil Kompozitler ve Çok İşlevli Nanokompozit Malzemeler 3 Fen Bilimleri Enstitüsü
Farmasötik Biyoteknoloji ve İlaç Tasarımı 5 Sağlık Bilimleri Enstitüsü

    Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği 8 Fen Bilimleri Enstitüsü

    Sağlık Bilimleri Enstitüsü


100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında aşağıda listelenen Doktora Programları ve alanlar için belirtilen sayıda doktora öğrencisi alınacaktır. Bu kapsamda eğitimine devam eden doktora öğrencilerine azami 4 yıl boyunca yılda 12 ay ve aylık 1800 TL. burs ödemesi yapılacaktır. Belirtilen burslardan Doktora ders aşamasında olan öğrencilerimiz de faydalanabilecektir.
Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri gerekmektedir. Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında ücret ödemesi yapılmamaktadır. Ancak bu süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencilerin bursluluk sürelerine eklenir. Adayların bu bursun yanı sıra öğrenim gördükleri süre içinde halen almakta oldukları veya ileride alacakları diğer burslar ve öğrenim kredileri de bu bursa ek olarak devam edecektir.
Detayları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30090820/Usul_ve_Esaslar.pdf sayfasında açıklanan 100/2000 YÖK Doktora Bursu için başvuruda bulunmak isteyen adayların Ege Üniversitesi 100/2000 Doktora Başvuru Formunu doldurduktan sonra 02.08.2017- 18.08.2017 tarihleri arasında gerekli belgeleri ilgili Enstitülerin (Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü) ilgili Enstitüsü Öğrenci İşleri birimine teslim ederek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru evraklarını 18.08.2017 saat: 17:00’ ye kadar ilgili Enstitü (Fen Bilimleri /Sağlık Bilimleri Enstitüsü) öğrenci işleri birimine teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
SINAV TARİHLERİ DAHA SONRA WEB SAYFALARINDAN İLAN EDİLECEKTİR.
Kazanan öğrencilerin ilanı 25.08.2017 tarihinde ilgili Enstitü (Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü) web sayfasında ilan edilecektir.


Burslarla ilgili detaylı bilgi aşağıdaki linkte bulunan yönetmelikte verilmektedir:
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30090820/Usul_ve_Esaslar.pdf

Kesin Kayıt Tarihleri:
Asıl listeden kayıt hakkı kazananlar: 05 – 06 Eylül 2017
Yedek listeden kayıt hakkı kazananlar: 07 Eylül 2017 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kayıtlarını yapabileceklerdir.


BAŞVURU KOŞULLARI

a) T.C. vatandaşı olmak.
b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.
c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak programın başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
ç) Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer).
d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Ege Üniversitesi 100/2000 Doktora Başvuru Formu
2. ALES Sonuç Belgesi:
Doktora programı için ALES sayısal puan türünden en az 60 puan(Son 3 yıl içinde),
Bütünleşik Doktora programı için ALES sayısal puan türünden en az 80 puan(Son 3 yıl içinde) alınması koşulu aranır.
3. İngilizce Yeterlik Belgesi;
Türkçe Eğitim Yapan Programlar için YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 55 puan (Son 5 yıl içinde),
Tamamen İngilizce Eğitim Yapan Programlar için YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 70 puan (Son 5 yıl içinde )
veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puanlar muadili bir puan (ilgili sınavın geçerlik süresi içinde) alınmış olmalı.
4. Doktora programına başvuracak adaylar için Lisans ve yüksek lisans diploması (Aslı ve fotokopisi) veya resmi onaylı mezuniyet belgesi örneği (Tezsiz yüksek lisans programı mezunları için 6 Şubat 2013 tarihinden önce kayıtlanmış olmaları)
Bütünleşik doktora programına başvuracak adaylar için Lisans (Aslı ve fotokopisi) veya resmi onaylı mezuniyet belgesi örneği
5. Doktora programına başvuracak adaylar için Resmi Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti
Bütünleşik doktora programına başvuracak adaylar için Resmi Onaylı Lisans Transkripti (Bütünleşik doktora programına başvuracak adayların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden 3 veya es değeri bir not olması gerekir.)
6. Halen doktora eğitimine devam eden öğrenciler için öğrenci belgesi ve doktora Transkripti
7. Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği (TC Kimlik no belirtir)
8. Kısa özgeçmiş ve var ise yayınlarının bir listesi
9. İlgili alanda doktora yapma amaç ve hedefini açıklayan bir yazı
10. Bir adet vesikalık fotoğraf